Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu „Wdrożenie procesu produkcji fryty ceramicznej do farb oraz innowacyjnych farb do szkła”

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu „Wdrożenie procesu produkcji fryty ceramicznej do farb oraz innowacyjnych farb do szkła”